कोस्टर

  • Ceramic Coster Tile 4×4

    सिरेमिक कोस्टर टाइल × ×।

    हाम्रो हस्तनिर्मित कोस्टरहरू तपाईंको भोजन प्रसारको लागि पूरक हुन्। तालिकाको सुरक्षाको लागि महसुस गर्‍यो र यो हातले पूर्ण रूपले कोरिएको हो र मन्त्रिन्त्रबाट भन्दा अधिक बनावट र उज्यालो हुन्छ। हाम्रा कोस्टरहरू हाउसवार्मि,, जन्मदिन, र अन्य समारोहहरूको लागि विशेष र अद्वितीय उपहार हुनेछ ... वा केवल तपाईंले आफ्ना प्रियजनहरूलाई कत्ति ख्याल गर्नुहुन्छ भनेर देखाउन! तपाईं तिनीहरूलाई चिया कोस्टरहरू, विवाह कोस्टरहरू, टेबल सजावटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ... तिनीहरू केवल तपाईंको लागि डिजाईन गरिनेछ! मुख्य उत्पादन प्रक्रिया सबै wor ...